Tay Điều Khiển 6C Mini 2.4G + RX MC7RBV2 Bộ 6 kênh microzone 6Cmini TX RX dùng cho ô tô máy bay cano điều khiển

828.000 415.000

Tay Điều Khiển 6C Mini 2.4G + RX MC7RBV2 Bộ 6 kênh microzone 6Cmini TX RX dùng cho ô tô máy bay cano điều khiển

828.000 415.000